Kursseille ilmoittautuminen

Puhelinpäivystys
ma-to klo 11-14
044 215 2523

Korttimyynti

Lahjakortit

Jäsenkauppa

Asiakaspalaute

Portaikossa cmyk

 Hengitän sisään, kehoni on tyyni. Hengitän ulos, hymyilen. Olen läsnä tässä ja nyt. Tämä hetki on ihmeellinen.
-Thich Nhat Hanh

joogavideo-kuva

Tia Sallinen on luottanut joogan voimaan vuodesta 2007 ja opettanut sitä vuodesta 2010. Hän on käynyt lukuisia työpajoja ja kolme opettajakoulutusta, mutta painottaa oman harjoituksen tärkeyttä. Viimeisen vuoden ajan hän on lisännyt ohjelmaansa myös nyrkkeilyä, itsepuolustusta sekä kuntosaliharjoituksen lisätäkseen voimaa harjoitukseen. Hänet tunnetaan lempeästä, hyväksyvästä otteestaan opettajana.

Ada aloitti joogan harjoituksen vuonna 2007 ja suoritti joogaohjaajan intensiivikoulutuksen Himalajan vuoristossa vuonna 2011 ja on siitä alkaen jatkuvasti ohjannut Hatha- ja Raja-joogaa niin nuorille,kuin varttuneillekin.

Ada on perehtynyt ja saanut oppia joogaan Ashrameissa ja Tiibetin- ja Thaimaan Buddhalaisissa luostareissa, missä hän myös aika ajoin on asunut ja opiskellut sekä harjoittanut joogaa ja meditaatiota. Adalle henkisyys on aina ollut iso osa elämää. Shiatsu- ja Reikiterapeuttina Adalle kehon ja mielen terveys sekä niiden yhdistämisen tuntemus on aina ollut tärkeää.

Ada ohjaa herkällä ja lempeällä sekä ihmisten tarpeisiin vastaavalla tavalla ja siten, että tunneille voi kuka tahansa osallistua.

suvi netti

Suvi on harjoittanut hathajoogaa vuodesta 2004 ja toiminut jooganohjaajana vuodesta 2013. Vuonna 2015 hän valmistui hatha- ja vinyasaohjaajaksi (RYT200).

“Nothing can be forced, receptivity is everything.” 
― 
B.K.S. IyengarLight on Life   


               

Sami Helsingin Joogahuone

Aloitin äijäjoogalla 8 vuotta sitten säännöllisen tutustumiseni joogaan.
Seuraava askel oli Helsingin Joogahuone, jossa olen joogannut 6 vuotta ja koen salin kodikseni.
Opiskelen tällä hetkellä SLJ-joogaohjaajaksi Saarijärvellä.
Olen ohjannut kaksi vuotta samaa äijäjoogaryhmää kerran viikossa.
Käyn myös mielelläni muilla saleilla hathajoogassa saaden toisenlaista näkökulmaa.
Pyrin ohjaamaan lempeän rauhallisesti painottaen hengityksen ja liikkeen luonnollista yhdistämistä liittäen
harjoitukseen mukaan muutaman vahvan asanan.     

Leena Karmakallio

Olen Suomen Joogaliiton hyväksymä jooganopettaja. Uusiseelantilaisen jooganopettaja Donna Farhin opettajakoulutukseen osallistuminen täydensi saamaani opetusta. Simon Borg-Olivierin ja Susi Hatelyn korkealaatuiset interaktiiviset on-line kurssit jotka ovat keskittyneet toiminnalliseen anatomiaan sekä Leslie Kaminoffin anatomiakurssi ovat syventäneet kehotietämystäni. Monien somaatispainotteisten kurssien myötä joogani on kehittynyt terapeuttisen joogan suuntaan – pois suunnasta jossa pyritään mallintamaan kuvien ehdottamia asentoja. Hengityksen ja muiden sisäisten viestien avulla etsiydytään miellyttävään paikkaan jossa on tasapaino, tarkkuus, vapaus, helppous, pehmeys, vahvuus ja sisäisen voiman virtaus.

Kaikkia näitä elementtejä tarkkailtiin jo SJLn opettajakoulutukseni aikana. Nyt ne ovat kypsyneet ja syventyneet ja on ilo viedä joogaajia hiljentävän ja energisoivan joogan suuntaan.

Tunneillani on mukana pranayamaharjoituksia, meditaatioon vievää keskittymistä ja restoratiivisia harjoituksia.

Olen myös toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ennen ulkomaille (Malesiaan) lähtöäni jossa vietin 5 vuotta ja palasin kotiin syksyllä 2015. Erityisesti intialaiseen kulttuuriin tutustuminen on syventänyt joogan aseman ymmärtämistä intialaisessa elämäntavassa. Vuonna 2013 osallistuin ikimuistettavaan pyhiinvaellusmatkaan (Chad Dham) Himalajan pyhiin temppeleihin. Matkan järjesti Malesian joogayhdistys, jonka opetuksia seurasin aktiivisesti.

Tavallisten joogatuntien lisäksi opetan mielelläni erityisalueisiin keskittyviä työpajoja. Viime vuoden aikana olen käsitellyt työpajoissani psoas-lihasta, osteoporoosia ja joitakin Donna Farhin opetuksen periaatteita. Lisäksi sydän, lantionpohjalihakset ja kyfoosi ovat erityisaiheitani. Kaikkiin näihin liittyy hyvän ryhdin tutkiminen. Opetukseni on suunnattu kaikille jotka ovat kiinnostuneet tekemään tutkimusmatkaa kehon sisään.

Joogapolkuni on ollut elämänkestoinen. Kiinnostukseni syveni ja jatkuu joogaryhmien ohjauksella. Opiskelen Suomen Joogaliiton opettajakoulutuksessa. Olen suorittanut perusopinnot ja tällä hetkellä opiskelen joogaopettajan syventävää osiota (SJL).

Lisäksi suoritan myös kansainvälistä joogaopettajan tutkintoa (RYT-200).

Ohjaan hathajoogaa. Tunneillani haetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia keholle ja mielelle. Yhteys hengitykseen, asteittaisuus, keskittyminen ja asanoiden linjaus ovat merkityksellisiä harjoituksessani.

 

Tina 1 

Tina on valmistunut Hatha ja Yin opettajaksi vuonna 2016. (RYT -200).

Joogamatkani on kulkee Astangasta Hathan ja meditoinnin kautta Yin-joogaan. Matka on ollut täynnä iloa ja haasteita. Haluan omassa opetuksessani olla läsna ja luoda ilmapiirin, jossa jooga näyttäytyy mahdollisuuksina. Jooga on jokaista varten ja jokainen tekee sitä omista lähtökohdistaan. 

 

 small Paivi Romo

Päivi suorittaa parhaillaan syventäviä opintoja Suomen Joogaliiton jooganopettajakoulutuksessa (SJL), jotka hän aloitti vuonna 2012.
Päivi löysi Iyegarjoogan sekä meditaation Helsingin Buddhalaisessa Keskuksessa 2000. Joogahuoneella hän on joogannut sen perustamisesta saakka.

Päiville joogaharjoituksessa merkityksellistä on kehotietoisuuden lisääminen ja mielen hiljentyminen, jolloin on mahdollista kokea kehon, mielen ja hengityksen harmoniaa.
Päivi painottaa ohjauksessaan joogan yksilöllistä kokemusta.
 

small Jaana Haapa-aho

 

Hathajooga

Jaana suorittaa parhaillaan Suomen Joogaliiton jooganohjaajakoulutuksessa syventäviä opintoja (SJL), jotka hän aloitti vuonna 2012. Jaana aloitti joogan harrastamisen vuonna 1996 intialaisen sivanandajooganopettajan ohjauksessa. Vaikutteita Sivanandasta voi edelleen löytää Jaanan joogaharjoituksissa.

Joogaohjauksessaan Jaana pyrkii luomaan läsnäoloa, tasapainoa ja rentoutumista. Keskittyminen, yhteys hengitykseen ja asanoiden linjaus ovat merkityksellisiä jokaisessa joogaharjoituksessa.

Usein Jaanan ohjauksessa keskittyminen ja yhteys hengitykseen haetaan aloittaen joogaharjoitus klassisella aurinkotervehdys-sarjalla.

 

 

Jorma tilassa Soturi korjattu cmyk

Olen opettanut joogaa yli kaksikymmentä vuotta. Olen jooganopettaja SJL ja toimin tällä hetkellä myös opettajana ja jooganopettajien kouluttajana Suomen Joogaliiton Joogaopistossa Saarijärvellä. Suomen Joogaliiton jooganohjaaja- jooganopettajakoulutuksista valmistuin vuosina 1995 ja 2001.

   Joogan opetuksessa on mielestäni tärkeätä, että jokainen oppilas otetaan huomioon sellaisena kuin hän on harjoitukseen tullessaan ja kauden aikana. Näin ollen ehdotan harjoituksen kuluessa asanoista erilaisia versioita ja ohjaan myös käyttämään sopivia apuvälineitä, joita Joogahuoneella on tarjolla.
Oman joogaharjoitukseni ohella olen innolla tutkinut eri joogasuuntauksia. Olen opiskellut noin kahdenkymmenenviiden vuoden aikana Swami Satyananda Saraswatin oppilaan Swami Janakananda Saraswatin ja tämän oppilaiden, mm. Vasisthan ja Evan kursseilla. Satyananda puolestaan oli Swami Sivanandan oppilas, eli opettelemassani joogassa on mukana asanoiden ohella myös hengitys- ja meditaatioharjoitukset omana osionaan toisin sanoen asanat, pranayama, pratyahara ja meditaatio. Viimeksi mainituista esimerkkinä ovat mm. ajapa jap ja sisäinen hiljaisuus (antar mouna) –meditaatiot sekä jooganidra.

Tämä opiskeluni jatkuu edelleen. Perehtymisen alla ovat mm. Krishnamacharyan, Iyengarin, Pattabhi Joisin, Desikacharin ja Satchidanandan tavat opettaa joogaa. Työskennellessäni Brysselissä opiskelin seitsemän vuotta Iyengarjoogaa, belgialaisen Willy Bokin oppilaana.

Joogahuoneen ohella opetan Helsingin työväenopistossa ja Vantaan aikuisopistossa, mm. äijäjoogaa, astangajoogaa ja yinjoogaa.              

Sina kasvo

 

 

 

 

 

Tanssijan koulutuksen tausta johdatti Sinan joogan äärelle, hän on joogannut yli 30 vuotta ja opettanutkin jo lähes 20 vuotta. Valmistuttuaan joogan opettajaksi (SJL®) Sina alkoi intensiivisesti tutkia eri joogasuuntauksia. Intohimoisena matkustelijana hän on myös maailmalla kohdannut monia arvostettuja opettajia, myös Suomessa jotka ovat vaikuttaneet Sinan joogan opiskeluun ja tapaan opettaa joogaa, dynaamiset joogat ovat aina vetäneet puoleensa , Iyengarjooga on opettanut eniten ymmärrystä asanatyöskentelystä – oikea tapa tehdä asanaa mikä vähitellen johtaa kokonaisvaltaiseen kokemiseen myös mielen tasolla.

Nyt opiskelun kohteena on Klassinen hathajooga, jolla on suora perimälinja intialaisen modernin joogan ’isään’ Krishnamanharyaan. Sina valmistui v. 2013 Yin-joogan opettajaksi. Kaikki Sinan tunnit ovat dynaamisia ja lempeästi haastavia, sopivat säännöllisesti joogaa harjoittaville.

Joogan tutkimisen ja opettamisen lisäksi Sina kirjoittaa säännöllisesti artikkeleita joogalehtiin, pitää luentoja ja erikoiskursseja Joogaopistolla Saarijärvellä ja Joogahuoneella Helsingissä ja toimii myös Suomen Joogaliiton hallituksen jäsenenä sekä kouluttajana.

Sina ohjaa Joogahuoneella: terapeuttista hathajoogaa, klassista hathajoogaa, Yin –joogaa, alkeiskursseja ja antaa yksityistunteja.

torn-raiskila-annika-2010a

 

 

 

 

 

 Hathajooga, rajajooga

”Kiirettä ei ole”. ”Joogaa on niin monta lajia kuin on yksilöitäkin”. Jooga opettaa hellittämään ja hyväksymään itsensä. Joogan avulla uskallus kokeilla, kasvaa ja aistia syvenee. Näiden kokemusten Annika toivoo välittyvän ohjauksessaan. Silloin yhdessä etsien jokainen aikaa myöden voi löytää oman tapansa, oman rytminsä, levollisesti edetä kohti tasapainoa, löytää syvän sisäisen rauhan.

 

Liisa kasvo

 

 

 

 

 

Hathajooga, pranayama ja meditaatio

Valmistuin joogaopettajaksi v 2009, (SJL). Olen ohjannut joogaryhmiä vuodesta 2000 alkaen. Lue haastattelu

Joogaharjoitukseeni on jokainen tervetullut iästä tai kunnosta riippumatta, juuri sellaisena kuin olet. Opastan turvallisesti ja selkeästi. Joogaharjoituksen tavoite on avautuminen. Se on palaamista läsnäolevaan hetkeen, oman elämänvoiman lähteelle, josta nousee ilo ja tyytyväisyys. Vanha mestarikin sanoo, ettei ole niin väliksi oppia seisomaan päällään kunhan oppii seisomaan omilla jaloillaan, tasapainossa.

 

 Image

 

 

 

 

 

Pirkon ohjaamina klassiset jooga-asanat soveltuvat mahdollisimman monelle, mm. ikääntyneille ja selkäoireista kärsiville. Tavoitteena on rentouttava, virkistävä ja itsetuntemusta ja mielen tasapainoa lisäävä kokemus.

Pirkko on valmistunut jooganohjaajaksi vuonna 1984 ja -opettajaksi 2002.

talja pirkko

 

 

 

 

Pirkko korostaa lujuuden ja lempeyden tasapainoa, jossa harjoitus tehdään tarkasti, keskittyneesti ja hengityksen ohjaamana. Harjoituksessa kuljetaan asteittain kohti hiljaisuutta.

Pirkko on ohjannut joogaa vuodesta 2000 ja valmistunut jooganopettajaksi 2006. Hän on myös osallistunut useille erilaisille täydennyskursseille ja moniin seminaareihin.

 

 Image

 

 

 

 

 

Ohjaan lempeää hathajoogaa

Jäin kesällä 2008 eläkkeelle fysioterapeutin työstä. Fysioterapeutin ammatti on ollut hyvä pohja ja joogaopettajakoulutus syvensi kokonaisvaltaisesti tietoa ihmisestä, mielestä ja kehosta.

 

 

 Image

 

 

 

 

sivanandajooga, hathajooga

 

Eija opettaa Sivananda- ja hathajoogaa. Eija on Yoga Alliancen sertifioima Sivananda jooganopettaja (RYT200). Hän on kouluttautunut Intiassa Sivananda opettajaksi sekä Suomessa SJL joogaopettajaksi( peruskoulutus).

Sivananda joogaharjoitus rakentuu dynaamisista klassisista perusasanoista, aurinkotervehdys sarjasta, joiden rinnalla sovelletaan erilaisia vaihtoehtoja: kevyempiä sekä haasteellisempia, jokaisen tarpeet huomioiden. Joogaliikkeet tehdään oman luonnollisen hengityksen rytmissä.

Myös varsinaiset ”Pranayama”/hengitysharjoitukset sisältyvät joogatuntiin, joilla on puhdistava, energisoiva että rauhoittava vaikutus. Välirentoutukset ja loppurentoutus ovat tärkeitä, jossa pysähdytään kuuntelemaan kehon ja mielen tuntemuksia.

Eija ohjaa myös hatha joogaa, jolloin tunnit rakentuu vaihdellen erilaisten teemojen mukaan, mutta päämäärä on aina sama: Tunnilla haetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia keholle ja mielelle.

Eija on kouluttautunut tanssinopettajaksi (Danshögskolan, Tukholma ), sekä Suomessa ammatilliseksi erityisopettajaksi.

Hän on toiminut päätyönään tanssinalalla, ja viimeiset vuodet tanssialan erityisopettajana .

”Kun mieltä, kehoa ja aisteja rasitetaan jatkuvilla ärsykkeillä, ne eivät saa tilaisuutta uudistua. Jos haluat olemuksesi säteilevän terveyttä ja hyvinvointia, sinun on varattava joka päivä vähän aikaa tälle uudistumiselle.” Sri Swami Sivananda

www.sivananda.org

 

 

nora

Harjoituksen aikana tehdään kehoa vahvistavia asanoita (asentoja) ja liikkeitä, joihin kuuluu myös tietoista rentoutumista ja hiljentymistä. Harjoituksessa lähdetään jokaisen yksilön omista lähtökohdista. Joogataan omaa kehoa kuunnellen, oman luonnollisen hengityksen rytmissä.

Nora on opettanut Hathajoogaa vuodesta 2002. Hän on Suomen Joogaliitto ry:n kouluttama joogaopettaja (2007). Nora osallistuu säännöllisesti täydennyskoulutuskursseille mm. Suomen Joogaopistolla, Saarijärvellä.

 

 Mirja kasvo

 

 

 

 

 

Olen aloittanut joogaopiskelun Mielikki Ivalon kurssilla Tanhuvaarassa  ja jatkanut hänen pienryhmissään Helsingissä useita vuosia. Kävin ohjaajakoulutuksen Suomen Joogaopistolla. Pidän osaamistani ajan tasalla osallistumalla jatkokoulutuskursseille.

Joogaohjaukseni on lempeää, terapeuttista, rentouttavaa mutta myös virkistävää ja energiaa lisäävä.

 

Image

 

 

 

 

 

Ensimmäinen kosketukseni joogaan sain joogakirjallisuuden kautta, itsekseni harjoitellen. Ensimmäinen jooganopettajani oli Intiassa joogaa opiskellut Janne Kontala. Hänen ohjauksessaan kävin hathajoogan alkeis- ja jatkokurssit, jonka  jälkeen jatkoin hänen oppilaanaan hänen silloisella joogakoulullaan. Vähitellen heräsi halu itsekin ohjata ja hakeuduin koulutukseen Saarijärven Joogaopistolle. Valmistuin jooganopettajaksi marraskuussa 2011.

Image

 

 

 

 

 

Olen Suomen Joogaliiton kouluttama jooganopettaja.

Joogan perusta on kehon liike hengityksen tukemana. Tärkeää on itsen kuuntelun opetteleminen. Näiden elementtien kautta löytyy keskittyminen ja aito hiljentyminen sekä tasapainoa arkeen.

Oma kiinnostukseni on johtanut myös Iyengar-joogaan tutustumiseen, jossa apuvälineiden käyttö ja tarkat kehonlinjaukset rikastuttavat asanaharjoitusta.

Nykyään yhä enemmän kiinnostaa terapeuttinen jooga, tilan tekeminen, pysähtyminen.

Maanantain joogan perusta on kehoa vahvistava ja virkistävä harjoitus, jossa tehdään sopivin vaihtoehdoin sekä rauhallisempia että dynaamisempia asanoita ja hengitysharjoituksia.  Harjoitus päätetään hiljentymiseen / meditaatioon.

 

 

 

Erja Raiskila

Joogan tavoitteena on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Erja ohjaa kokonaisvaltaista Hathajoogaa (SJL), jossa harjoitus pyritään tekemään keskittyneesti omaa kehoa ja hengitystä kuunnellen.

Erja on ohjannut joogaa vuodesta 2000 lähtien. Koulutuksen hän on saanut Suomen joogaopistolla ja valmistunut sieltä 2007 SJL-joogaopettajaksi. Lisäksi hän on osallitunut eri täydennyskursseille sekä Suomessa että ulkomailla.